Wat te doen als uw huis wordt gekraakt?

U staat niet met de rug tegen de muur als uw huis wordt gekraakt. Met een vonnis van de rechter in handen, kunt u de krakers uit uw huis laten zetten. Wat is de snelste weg?

16 March 2017

news-image

Gerechtsdeurwaarders kunnen zich bij een uithuiszetting altijd laten bijstaan door de politie. © BELGA

Het verhaal van de Roma-zigeuners die een huis bezetten in Gent, veroorzaakt nogal wat ophef. Volgens de hoogleraar vastgoedrecht, Vincent Sagaert ( KU Leuven), leidt de commotie tot het misverstand dat de eigenaars van een gekraakt pand niets kunnen ondernemen om de krakers uit het huis te zetten.

Andermans huis kraken is weliswaar niet strafbaar als dat huis leeg staat en als er geen vernielingen worden aangebracht.

Maar de eigenaars kunnen zich wel degelijk tot de rechter wenden op basis van het eigendomsrecht. Er zijn twee mogelijkheden om dan snel toegang tot een rechter te krijgen.

Vrederechter Dirk De Groote, tevens persrechter van de vrederechters in Oost-Vlaanderen, legt uit wat de mogelijkheden zijn.

Eerste mogelijkheid: De eigenaar van een gekraakt pand kan zich bij uiterste hoogdringendheid wenden tot de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. ‘Als de eigenaar aantoont dat de zaak dringend moet behandeld worden, omdat er anders onherstelbaar veel schade aan zijn pand dreigt te worden aangebracht, kan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bevelen dat de krakers het pand moeten verlaten’, illustreert De Groote. Deze procedure kan bij eenzijdig verzoekschrift worden ingediend. De krakers hoeven niet te worden opgeroepen. Maar het risico bestaat dat de voorzitter zich terughoudend zal opstellen.

De tweede mogelijkheid verloopt in twee stappen.

– De eigenaars kunnen eerst een eenzijdig verzoekschrift neerleggen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg om daar een verkorting te vragen van de normale termijn om te dagvaarden. Normaal moeten er minstens acht dagen verlopen tussen de dagvaarding en de inleidende zitting van de rechtbank. Maar de eigenaars kunnen aan de voorzitter vragen om de krakers binnen een termijn van twee dagen voor de rechter te dagvaarden. Als de eigenaars die toelating hebben, kunnen ze de krakers dagvaarden voor de vrederechter.

De vrederechter kan dan nog op de dag van de inleidende zitting uitspraak doen. ‘De meeste vrederechters zullen op het verzoek tot uithuiszetting ingaan. Krakers mogen zomaar geen afbreuk doen aan het eigendomsrecht van de eigenaars’, zegt De Groote.

Soms wordt er op die regel wel een uitzondering gemaakt. ‘Bijvoorbeeld als het gaat om overheidsgebouwen die al jaren leeg staan en waaraan de overheid geen specifieke bestemming heeft gegeven’, aldus Sagaert.

Identiteit

De eigenaars moeten de krakers niet noodzakelijk in de dagvaarding identificeren, wat handig kan zijn als ze de krakers niet bij naam kennen. ‘De eigenaars kunnen ‘de bewoners van het pand‘ dagvaarden’, zegt De Groote.

En er is nog een mogelijkheid die in België en volgens de vrederechter nog niet is toegepast maar die wel in de wet is voorzien. ‘Een gerechtsdeurwaarder kan foto’s maken van de personen die uw huis regelmatig binnen en buitenlopen. Het volstaat dat hij de dagvaarding dan overhandigt aan één van de gefotografeerde personen’, aldus de vrederechter. ‘Ook dat is dan een geldige manier om de krakers voor de rechtbank te dagvaarden’.

Gerechtsdeurwaarder

Volgt er een vonnis tot uithuiszetting , dan moet u aan een gerechtsdeurwaarder vragen om dat vonnis uit te voeren. De gerechtsdeurwaarder kan zich laten bijstaan door de politie om de effectieve uithuiszetting te assisteren.

Bron: Netto